”The diffrense from a person and an angel is easy. Most of an angel is on the inside and most of a person is on the outside”  Sitat hentet fra boken ”Mister God this is Anna” av Fynn

Min reise hjem, inn til meg selv ble satt i gang sommeren 1991, da jeg tok min intuisjon på alvor og fikk tak i boken ”Mister God this is Anna”. Jeg ante ingenting da om de enorme konsekvensene mitt møtet med Anna og Fynn skulle få for mitt liv. Jeg merket i midlertidig at noe i meg hadde blitt dypt berørt. Noe hadde blitt vekket. Min oppmerksomhet ble stadig sterkere trukket mot dette noe, som lå gjemt langt inni meg et sted. Jeg ante at dette handlet om resten av mitt liv, om ”liv og død”. Dette noe kunne jeg ikke leve foruten - det var ingen vei tilbake.

Fra den dagen av har livet mitt hovedsaklig handlet om en ting: reisen innover i meg selv. Det har vært en intens søken, natt og dag, for å finne indre fred og trygghet, for å igjen å kunne leve fra hjertekraften min. Et sterkt håp om å oppleve dette har ført meg på en lang, krevende, vond, vakker og givende reise i dypet av mitt indre.

Det har brakt meg dit jeg er i dag, hvor jeg føler at jeg kan dele av min erfaring og være en støtte for andre på deres reise mot indre fred.